Jakość

zdolność wyrobu do spełnienia wymagań użytkownika

NIEZAWODNOŚĆ - zdolność obiektu do zapewnienia swojej jakości w czasie, informacje jak poprawić niezawodność zdobywamy przez doświadczenie i obserwację

USZKODZENIE - przypadek losowy