Nowoczesne technologie

Edukacja

Mapa elektroniczna jest w wielu szkołach i ośrodkach szkolenia pomocą naukową

Na lekcji geografii dowiedzieliśmy się, jak wygląda mapa Europy. Widzieliśmy jej różne warianty. Mapy pokazywały podział polityczny (kraje istniejące na kontynencie), fizyczny, geologiczny, topograficzny. Z innych map dowiedzieliśmy się o geografii przemysłu, rolnictwa, usług Europy i jej najważniejszych krajów. Dzięki temu wiemy, że Ukraina słynie z produkcji rolniczej, Niemcy są mocne w eksporcie, Polska staje się potentatem w usługach informatycznych.

Inne mapy Europy pokazują, jak wygląda jej struktura etniczna, czyli jakie narodowości zamieszkują poszczególne kraje i w jakich regionach są największe skupiska mniejszości narodowych.

Z map wyczytaliśmy też, jaki klimat panuje Europie Środkowej, jaki w Europie Południowej, a jaki w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich. Dzięki mapom mogliśmy też dowiedzieć się, jakie zwierzęta zamieszkują dane obszary i kiedy uformowała się struktura geologiczna i topograficzna kontynentu.

W opanowaniu niektórych wiadomości pomogła nam mapa interaktywna. Jest to mapa elektroniczna, która pokazuje elementy w układzie dynamicznym, a nie statyczny, co pozwala łatwiej bezpośrednio zaobserwować pewne zjawiska i procesy geograficzne (np. powstawanie gór, wędrówki ludów, migracje zwierząt). Mapa elektroniczna okazała się bardzo przydatną pomocą naukową. Jej zalety odkrywają teraz nauczyciele innych przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.