BADANIA NIEZAWODNOŚCI

Laboratoryjne / eksploatacyjne,

W warunkach normalnych / forsownych,

Ze zmianami / bez,

O określonym czasie trwania / do wystąpienia zadanych uszkodzeń

LABORATORYJNE

1.wiarygodność wyników

2.wykwalifikowany personel

3.precyzyjna ocena uszkodzeń

4.wysokie koszty

5.trudno odtworzyć rzeczywiste warunki

EKSPLOATACYJNE

1.Producent śledzi eksploatacje u użytkownika -czy jest zadowolony, kiedy wystąpiła usterka, objawy itd.

2.Rzeczywiste warunki

3.Niski koszt

4.Niewiarygodne wyniki