METODY MINIATURYZACJI

1.opracowanie nowych układów ( metody realizacji układów => diagram )

2.opracowanie nowych elementów - zastąpienie elementów klasycznych nowymi o mniejszych wymiarach => nowe materiały

3.opracowanie nowych połączeń elementów