CELE MINIATURYZACJI

( czynnik rozwoju urządzeń elektrycznych )

1.racjonalizacja rozbudowy pod względem mechanicznym poprzez max zmniejszenie rozmiarów i ciężaru ( dotyczy urządzeń niestacjonarnych, a także stacjonarnych o wielkiej ilości elementów )

2.wzrastające wymagania co do parametrów ( szybkość działania urządzeń - czas rozchodzenia się sygnałów wzdłuż przewodów )