OGRANICZENIA MINIATURYZACJI UKŁADÓW SCALONYCH

TECHNOLOGICZNE - dot. Aparatury o różnej rozdzielczości

CIEPLNE - wiąże się z tym odpowiednie wydzielanie mocy

WYNIKAJĄCE Z FLUKTUACJI DOMIESZEK - jeżeli zmniejszają się obszary funkcjonalne, na jednostkę objętości przypada mniejsza liczba domieszek a zatem liczba domieszek fluktuuje

PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO - generacja par elektron - dziura zmienia się mechanizm generacji nośników prądu

UKŁADÓW ZASILAJĄCYCH - miniaturyzacja nie postępuje proporcjonalnie do miniaturyzacji układów scalonych