SKUTKI MINIATURYZACJI

Zmniejszenie zakresu dostępnych parametrów

R’ = kR

C’ =C/k Qc = 1/ωC’R’ = 1/ωCR =

Qc

L’ =L/k QL = ωL’/R’ = ωL/k2R =

QL/ k2

Zwiększenie tolerancji parametrów elementów - ograniczenie dokładności kontroli

Zwiększenie gęstości mocy wydzielanej p’ = k3 p

wzrost temperatury wewnątrz elementów

wymiary wymiennika ciepła ( radiatora )

wymiary i wydajność źródła energii zasilającej - bateria zasilacza przekracza rozmiarami układ scalony jest to podstawa ograniczenia zwiększania mocy zasilanej