Metody Tworzenia Warstwy Przewodzącej

ADDYTYWNA -

Na podłożu izolacyjnym umieszczamy gotowe nadruki

  1. wycinanie i naklejanie
  2. prasowanie z proszku srebrnego
  3. natryskiwanie przez szablon
  4. naparowywanie w próżni
  5. sitodruk

SUBTRATYWNA -

Folia miedziana 99,8 % Cu 5, 9, 17.5, 35, 70, 105 um