Edukacja

Mapa elektroniczna jest w wielu szkołach i ośrodkach szkolenia pomocą naukową

Na lekcji geografii dowiedzieliśmy się, jak wygląda mapa Europy. Widzieliśmy jej różne warianty. Mapy pokazywały podział polityczny (kraje istniejące na kontynencie), fizyczny, geologiczny, topograficzny. Z innych map dowiedzieliśmy się o geografii przemysłu, rolnictwa, usług Europy i jej najważniejszych krajów. Dzięki temu wiemy, że Ukraina słynie z produkcji rolniczej, Niemcy są mocne w eksporcie, Polska staje się potentatem w usługach informatycznych.

Inne mapy Europy pokazują, jak wygląda jej struktura etniczna, czyli jakie narodowości zamieszkują poszczególne kraje i w jakich regionach są największe skupiska mniejszości narodowych.

Z map wyczytaliśmy też, jaki klimat panuje Europie Środkowej, jaki w Europie Południowej, a jaki w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich. Dzięki mapom mogliśmy też dowiedzieć się, jakie zwierzęta zamieszkują dane obszary i kiedy uformowała się struktura geologiczna i topograficzna kontynentu.

W opanowaniu niektórych wiadomości pomogła nam mapa interaktywna. Jest to mapa elektroniczna, która pokazuje elementy w układzie dynamicznym, a nie statyczny, co pozwala łatwiej bezpośrednio zaobserwować pewne zjawiska i procesy geograficzne (np. powstawanie gór, wędrówki ludów, migracje zwierząt). Mapa elektroniczna okazała się bardzo przydatną pomocą naukową. Jej zalety odkrywają teraz nauczyciele innych przedmiotów.